Verhalen.

Mediant.

Het bieden van hulp, advies en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen. Dat is in het kort wat Mediant voor de geestelijke gezondheidszorg in de regio Twente doet. Naast klinieken beschikt Mediant over wijkteams. Er zijn intensieve samenwerkingsverbanden met andere zorgorganisaties en praktijkondersteuners werken nauw samen met huisartsen. Op het moment van schrijven, zijn er 825 werknemers bij Mediant in dienst en worden er ruim 13000 cliënten met verschillende problematieken geholpen.

'In die 10 jaar is het vertrouwen nog nooit beschaamd'.

Robin Hof, teammanager ICT/ISO

Sinds wanneer klant bij Quinnect?
‘Het eerste contact met BeeSmart Telecom (nu Quinnect) dateert alweer van tien jaar geleden’, zegt Robin Hof die als teammanager ICT/ISO werkzaam is bij Mediant. Bij toeval deelde ik mijn ongenoegen met Michel van BeeSmart Telecom die ons een goed voorstel deed om onze multifunctionals in service te nemen. Later wees hij me op het dienstenportfolio van BeeSmart Telecom dat veel breder bleek te zijn dan printing alleen.’. Het oriënterend gesprek dat Robin daarop met Mark Schoppink (eigenaar BeeSmart Telecom) heeft, resulteert in een hechte klantrelatie. ‘Best spannend toen’, zegt Robin: ‘omdat BeeSmart Telecom destijds nog een heel jong bedrijf was. Maar in tien jaar is het vertrouwen nog nooit beschaamd.’.

Waarom de keus op Quinnect viel
Het zijn de gunstige tarieven c.q. scherpe prijsstelling ten opzichte van de toenmalige leverancier die zorgen dat Mediant destijds voor BeeSmart Telecom kiest. ‘Nu de relatie geïntensiveerd is, waarderen we de flexibiliteit, het meedenken, de creativiteit en het advies van Quinnect’, vertelt Robin.

Welke diensten neemt Mediant af bij Quinnect?
Op dit moment neemt Mediant een Dark Fiber oplossing af voor de grote locaties en andere verbindingen voor de kleinere locaties. Op het gebied van security is Quinnect verantwoordelijk voor de Managed Firewall en Internet Acces. Ook zijn er mobiele abonnementen die bij Quinnect worden afgenomen. ‘Sinds kort maken onze clienten in een nieuwbouwlocatie gebruik van IP TV’, vult Robin aan. ‘En los van deze diensten is Quinnect ook een fijne sparringpartner.’.

Wat heeft het ontzorgen van Quinnect, jullie organisatie gebracht?
‘In de zorg is flexibiliteit, zoals het snel kunnen op-/ en afschalen van verbindingen en de daaraan gerelateerde contracten, uitermate belangrijk’, antwoordt Robin. ‘Quinnect biedt ons dit. We voelen ons écht klant.’. Met name in de beginjaren heeft Mediant veel bespaard door de adviezen van Quinnect op te volgen. Zo levert het centraliseren van applicaties dankzij de Dark Fiber oplossing een forse kostenbesparing op. Robin: ‘Het hebben van een “technisch geweten”, zoals Quinnect dat voor ons is, helpt ons de dienstverlening te optimaliseren en ons scherp te houden.’.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het werken met Quinnect?
Robin denkt even na. ‘De nuchtere manier van aanpak. Niet aankomen met wollige plannen. Best practice. Meedenken om tot steeds betere oplossingen te komen zonder dat dit meteen een aanslag op je budget doet. Ja, dat’, besluit Robin.