Verhalen.

Stichting Aveleijn.

In de regio Twente en Achterhoek biedt Stichting Aveleijn in de meest brede zin zorg, ondersteuning, behandeling en advies aan kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Twintig wijkteams werken 24/7 op vijftig dagbestedinglocaties en evenzovele woon- en zorglocaties. Bij Aveleijn werken +/- 2000 gepassioneerde professionals die aan bijna 1200 cliënten intramurale- en 1600 cliënten extramurale zorg verlenen.

'Quinnect draagt in belangrijke mate bij aan de bedrijfscontinuïteit van Aveleijn'.

Teun van Baaren, manager ICT

Sinds wanneer klant bij Quinnect?
‘Bij mijn komst in maart 2017 was BeeSmart Telecom (nu Quinnect) al deels onze partner.’. Aan het woord Teun van Baaren, verantwoordelijk manager ICT bij Aveleijn. ‘We namen in die tijd met name telefoniediensten van ze af. Van een daadwerkelijk partnerschap is sinds 2017-2018 sprake.’.

Waarom de keus op Quinnect viel
BeeSmart Telecom is destijds geselecteerd omdat Aveleijn het technisch beheer van enkele ICT-diensten wilde uitbesteden.

Welke diensten neemt Aveleijn af bij Quinnect?
‘Quinnect is onze primaire partner als het gaat om LAN, WAN en Wifi beheer. Quinnect is daarmee verantwoordelijk voor het fundament waar onder meer onze applicaties als telefonie, zorgtechnologie en ECD op draaien’, vertelt Teun. Wat eveneens bij Quinnect wordt afgenomen zijn mobiele abonnementen en vaste telefoniediensten (SIP). ‘Klopt’, zegt Teun. ‘En sinds kort maken wij voor enkele locaties ook gebruik van IP TV (TV en Internet) voor cliënten en de eigen organisatie.’.

Wat heeft het ontzorgen van Quinnect, jullie organisatie gebracht?
Teun weloverwogen: ‘Voorheen was met name het technisch beheer bij Aveleijn zeer versnipperd. Bovendien waren er onderdelen van de infrastructuur, waaronder de Wifi, die niet actief werden beheerd. Daar kwam de beleidsmatige keuze bij om het technisch beheer uit te besteden. Immers, het goed beheren van de techniek is niet de kerncompetentie van ons als zorginstelling terwijl wij er wel sterk afhankelijk van zijn. Bovendien is nu geregeld dat we 24/7 ondersteund worden en de beschikbaarheid van onze infrastructuur kunnen garanderen.’.

Welke voordelen heeft de werkwijze van Quinnect voor jullie opgeleverd?
‘Quinnect draagt in belangrijke mate bij aan de bedrijfscontinuïteit van Aveleijn’, zegt Teun resoluut. ‘Ze monitoren actief, informeren ons bij verstoringen en lossen deze uiteraard ook op. Verder zijn zij voor ons de technische experts op het gebied van infrastructuur. Wij bespreken actief onze ontwikkelplannen met hen en zij vertalen dat naar impact en, waar nodig, naar voorstellen. Ten aanzien van het WAN monitoren zij actief de mogelijkheden om meer waarde voor minder geld te krijgen; het verglazen van gebieden leidt soms tot nieuwe mogelijkheden.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het werken met Qnnect?
‘Relatief snel schakelen, het voelt persoonlijk; je kent elkaar echt’, somt Teun op. ‘De hoge betrouwbaarheid van de infrastructuur hoort ook in dit rijtje.’.

Hoe ervaren jullie de samenwerking van Quinnect met andere strategische partners?
Teun vertelt dat Quinnect een goede partner in relatie tot de andere technische partners van Stichting Aveleijn is. Op de vraag of Teun voorbeelden kan noemen van goed partnerschap, zegt hij: ‘Een voorbeeld is de afspraak die we konden maken over onze storingsdienstverlening buiten kantoortijden met enerzijds de telecompartner, de datacenterpartner en Quinnect.’.

Zouden jullie Quinnect aanraden aan anderen? Zo ja, waarom
‘Reken maar’, zegt Teun met een glimlach. ‘Quinnect is een toegankelijke partner met wie het goed schakelen is. Ze maken duidelijke offertes, komen afspraken na en factureren op een dusdanige wijze dat het in detail te volgen is. Ja, wij zijn dik tevreden’, besluit Teun.